Stem Werbeseite 2020

Sinds 1956 voor het Evangelie

Ons maandelijks tijdschrift de Stem verschijnt nu al 61 jaar en wordt wereldwijd verstuurd aan 25.000 lezers. In elke uitgave staat een bepaald Bijbels-theologisch thema centraal dat aanschouwelijk wordt gemaakt door korte preken, artikelen en beschouwingen. Daarbij hebben voor ons een Bijbeltrouwe verkondiging en pastoraal-praktische toepassing de hoogste prioriteit.

De kosten voor de productie en verzending van de Stem worden uitsluitend gefinancierd door vrijwillige giften van lezers. De abonnementskosten bedragen in België en Nederland jaarlijks € 10,- (dat is een richtwaarde die onze lopende kosten niet dekt). Op verzoek van onze lezers voegen wij regelmatig een acceptgirokaart bij de Stem. Facturen worden niet verstuurd. Ontvangers met een gering inkomen kunnen de Stem ook graag kosteloos ontvangen.

Indien je geïnteresseerd bent in ons tijdschrift, vul dan s.v.p. het formulier in. Je kunt de Stem ook eerst 3 maanden op proef ontvangen. Vink dan s.v.p. beneden het juiste vakje aan.

Wij sturen ook graag meerdere exemplaren per maand toe voor vrienden, de gemeente of de huiskring.