about

De Stem Lektuurzending is het bijkantoor van het duitse zendingswerk Herold-Schriftenmission. De Herold-Schriftenmission is een vereniging van christen, die zich tot taak heeft gesteld om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden en gelovige christenen te bemoedigen met verschillende soorten drukwerken.

Een ‘Heraut’ of ‘Herold’, zoals de Duitstalige uitgave van de Stem heet, was in de middeleeuwen een bode van de koning. In aansluiting hierop werden in de 19e eeuw, vooral in het Angelsaksische gebied, veel kranten opgericht met deze naam in hun titel – meestal aangevuld met de naam van de stad waarin ze verschenen. Enkele christenen in de VS hadden het idee om in deze traditie een christelijk tijdschrift op te richten met de titel ‘Herald of His coming’ (de heraut of verkondiger van Zijn komen, waarmee de komst van Jezus Christus als Koning was bedoeld). En in Nederland verscheen bijvoorbeeld van 1850 tot 1945 het gereformeerde weekblad ‘Heraut’ met als ondertitel ‘een Nederlandse stem’.

Begin jaren vijftig richtte Elmar Klassen de Herold Schriftenmission in Frankfurt op als onafhankelijke christelijke vereniging met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dit is tot op heden ons doel. Ons Bijbels motto staat in 2 Timotheüs 1:10-11 en luidt kort samengevat:

“Jezus heeft de dood tenietgedaan en eeuwig leven gebracht. Wij zijn aangesteld als heraut van deze blijde boodschap.”

Want dat is de essentie van het “Evangelie” (de blijde boodschap): dat God in Jezus Christus mens werd en dat Hij door Zijn dood aan het Kruis iedereen die op Hem vertrouwt (of in Hem gelooft) vergeving en eeuwig leven gebracht heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ‘oude Evangelie’ van de dood, de opstanding en de heerschappij van Jezus Christus de boodschap van God is die wij het meest dringend nodig hebben; dat God door deze boodschap mensenharten en mensenlevens verandert en eeuwig leven brengt.

Wij willen zowel gelovige christenen bemoedigen als ook mensen bereiken die het Evangelie nog niet kennen of er afwijzend tegenover staan. Ons werk wordt voor het grootste deel mogelijk gemaakt door vrijwillige giften.

Inmiddels versturen wij ruim 60 jaar wereldwijd christelijke lectuur, voor het grootste deel kosteloos. Dat doen we opdat mensen het Evangelie horen, tot het reddende geloof in Jezus Christus komen en gesterkt worden in hun geloof.