glenn carstens peters npxXWgQ33ZQ unsplash scaled

 

Doel

Deze website wordt aangeboden door Herold-Schriftenmission e.V., gevestigd in Leun, Duitsland, voor de geestelijke groei van haar lezers. Het is onze taak en ons doel om mensen aan te moedigen en te sterken in hun geloof door het evangelie en de hele raad van God te verkondigen zoals die voor ons is opgeschreven in de Heilige Schrift, die door God is geïnspireerd en onfeilbaar is. Alles op deze website is vrij te gebruiken onder de volgende voorwaarden.

Copyright

Tenzij specifiek aangegeven, berust het auteursrecht voor alle inhoud die op de website Herold-Mission.com verschijnt bij de respectieve auteur of uitgever. Desalniettemin behoudt de Herold-Schriftenmission e.V. zich het recht voor om materiaal te publiceren dat onder auspiciën van de Herold-Schriftenmission e.V. is gepubliceerd, tenzij de auteur of de uitgevers zich dit recht voorbehouden.

Preken worden vaak niet volledig gereproduceerd. Hoewel deze getranscribeerde berichten licht bewerkt zijn voor gebruik op het internet, zijn ze niet altijd bedoeld voor publicatie. Er is geen poging gedaan om de originele stijl te veranderen of om een grammaticaal accuraat, volledig geciteerd en publiceerbaar manuscript te produceren dat voldoet aan een bepaalde stijlgids. Er is geen poging gedaan om de originele stijl te veranderen of om een grammaticaal accuraat, volledig geciteerd en publiceerbaar manuscript te produceren dat voldoet aan een bepaalde stijlgids. In dergelijke gevallen maken noch de spreker noch de Herold-Schriftenmission e.V. aanspraak op eigendomsrechten. Let op de disclaimer.

Mochten er vragen rijzen met betrekking tot grammaticale onregelmatigheden of theologische inhoud in het materiaal van de Herold-Schriftenmission e.V., dan dient de lezer ervan uit te gaan dat eventuele fouten bij de vertaler/site-exploitant liggen en niet bij de oorspronkelijke spreker.

Download toestemming

De Herold-Schriftenmission e.V. bestaat om het Koninkrijk van God en onze Heer, Jezus Christus, te dienen. We willen het evangelie zo gratis mogelijk doorgeven, omdat we het zelf van God hebben ontvangen; dit geldt echter alleen voor persoonlijk gebruik om de rechten van de auteurs te beschermen.

Afspelen

Toegestane beperkte reproductie – citaten en referenties.

Korte citaten van de Herold-Mission.com-website zijn toegestaan, mits de auteur en de bron van elk citaat op gepaste wijze worden vermeld. Korte citaten zijn korte fragmenten, geen hele artikelen. Als je wilt verwijzen naar inhoud op deze website, doe dat dan met een kort citaat en een link die direct verwijst naar het hoofdartikel op Herold-Mission.com.

Citaat formaat

Andreas Münch, “Onze zonde is weggenomen”, Herold-Mission.com, bekeken op 04/05/2018.

URL: https://herold-mission.com/unsere-suende-ist-weggenommen/

Ongeoorloofde reproductie

Het kopiëren van pagina’s en artikelen van deze website is uitdrukkelijk verboden. Hiermee bedoelen we het gebruik van artikelen of inhoud van deze website op een andere website, in uittreksels of volledige artikelen, zelfs als de auteur wordt genoemd. Het kopiëren en hergebruiken van inhoud van deze website op een andere website kan bij bezoekers/lezers de indruk wekken dat Herold-Schriftenmission e.V. de inhoud van de externe website goedkeurt of ondersteunt. Die indruk willen we niet wekken.

Volledige inhoud kopiëren

Het kopiëren van volledige inhoud (bijv. volledige artikelen) van de Herold-Mission.com-website naar een andere website zonder schriftelijke toestemming, ongeacht of de oorspronkelijke opmaak wordt behouden, ongeacht of de auteur wordt genoemd, ongeacht of de oorspronkelijke link naar de inhoud wordt vermeld, is een inbreuk op het auteursrecht en daarom een strafbaar feit. Als u onze inhoud wilt reproduceren, neem dan contact met ons op voor schriftelijke toestemming.

Links

Links naar Herold-Mission.com

De Herold-Schriftenmission e.V. staat alle links toe die de inhoud van www.herold-mission.com op geen enkele wijze veranderen en die de bron van de inhoud volledig herkenbaar maken. Houd rekening met de vereisten voor reproductie en copyright. Herold-Schriftenmission e.V. behoudt zich het recht voor om de URL’s van ondergeschikte internetpagina’s (zogenaamde subpagina’s) te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw links naar onze ondergeschikte websites te controleren.

Links van Herold-Mission.com

In principe biedt de Herold-Schriftenmission e.V. links aan naar websites die in overeenstemming zijn met haar missie. Met uitzondering van de website www.herold-mission.com zijn alle andere gekoppelde websites van derden. We hebben geen controle over de sites van externe aanbieders en kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. Wij proberen deze internetpagina’s te controleren, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid of veiligheid van de inhoud. Het gebruik van deze website is op eigen risico. Over het algemeen linken we niet naar commerciële sites, hoewel er uitzonderingen op deze regel kunnen zijn.

Wederkerige links

U bent van harte welkom om een link naar onze website te plaatsen, maar we kunnen niet garanderen dat we ook een link naar uw website zullen plaatsen. U bent ook niet verplicht om naar onze website te verwijzen als wij een link op uw website plaatsen. Herold-Schriftenmission e.V. beoordeelt alle inhoud die een link op de website Herold-Mission.com aanvraagt en behoudt zich het recht voor de link niet goed te keuren. Als je website geen links aanbiedt, moet je die toevoegen voordat je om een link vraagt.

Verwijderen van links

Herold-Schriftenmission e.V. behoudt zich het recht voor om iedere link te allen tijde te verwijderen.

Commerciële sponsoring en reclame

De Herold-Schriftenmission e.V. sluit geen commerciële sponsorovereenkomsten en accepteert geen commerciële reclameaanbiedingen.

Overzicht van de regels

Je mag linken naar onze website www.herold-mission.com en alle onderliggende pagina’s.

Je mag korte citaten en verwijzingen van onze website gebruiken zolang de door ons vereiste broninformatie in acht wordt genomen.

U mag geen inhoud van onze website overbrengen naar een andere website. Uitzonderingen zijn niet toegestaan.

U mag geen complete pagina’s van onze website overnemen en voor uw eigen doeleinden gebruiken, ongeacht of de inhoud is gewijzigd of niet, of de auteur wordt genoemd of niet en of er naar onze site wordt gelinkt of niet. Als u onze inhoud volledig wilt reproduceren, hebt u de schriftelijke toestemming van de sitebeheerder nodig.

Elke link naar onze website moet een volledige link zijn die de browser van de gebruiker ongehinderd doorverwijst naar onze website. De “terugknop” moet de bezoeker terugleiden naar je website als de bezoeker de website wil verlaten. U mag geen links plaatsen naar individuele afbeeldingen op onze website, vooral niet om de downloadbelasting naar onze servers te verschuiven.

Opmerking over privacy

Wanneer u onze website bezoekt, doet u dat anoniem. We verzamelen niet automatisch persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder uw e-mailadres. We registreren uw IP-adres (het internetadres van uw computer) zodat we weten welk deel van onze website u bezoekt en hoe lang u daar blijft. Zoals de meeste websites gebruiken we standaardtechnologie, zoals cookies en andere HTML-functies, om informatie te verzamelen over hoe u deze site bezoekt. Lees ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie over de bescherming van uw gegevens.

Inbreuk op auteursrecht

De Herold-Schriftenmission e.V. respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u de indruk hebt dat er een schending van het auteursrecht heeft plaatsgevonden.

Contact

De website www.herold-mission.com wordt beheerd door Herold-Schriftenmission e.V.. Als u vragen hebt over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen via deze pagina: Contact